Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår

Påmelding og bekreftelse av kjøpsvilkår
Ved å melde seg på kitekurs med Fluid Net as aksepterer deltakeren vilkårene i dette
dokument både for seg selv og eventuelt andre vedkommende har meldt på. Man er
altså ansvarlig for at andre man melder på leser og aksepterer vilkårene.

1. Forsikring og Ansvar
På tross av oppfølging av instruktører, medfører de aktiviteter Fluid tilbyr en risiko for skade eller i ekstraordinære omstendigheter, død. Fluid tar ikke ansvar for noen type ulykke som kan
inntreffe under kurset. Deltakere er selv pliktig til å ha en forsikring som dekker alle aktiviteter og situasjoner som kan oppstå i sammenheng med
reise, avbestilling og opphold.
Dersom det er mindre enn 4 påmeldte påberoper vi oss retten til å kunne avlyse kurset torsdagen før kurshelgen. Kunden vil bli informert om hvor mange som er påmeldt på mandagen før kurset dersom det er færre enn 4.
Fluid tilbyr ikke avbestillingsforsikring. Tap ved avbestilling som følge av uforutsette hendelser, deriblant sykdom, skade eller dødsfall i nær familie må dekkes av den enkelte deltaker.

2. Betaling
Man er kun garantert booket plass ved å etterfølge betalingsvilkårene til Fluid som er:
betaling med kort eller via PayPal direkte i nettbutikk ved påmelding eller ved betalt utsendt faktura for grupper og privatkurs.

3. Endring og Avbestilling
Dersom en deltaker ønsker å endre dato for kurset vil Fluid inntil 7 dager før kursstart bistå med dette. En forutsetning er at det er tilgjengelig kapasitet.
Alle avbestillinger må sendes skriftlig via e-post til mail@fluid.no.
Ved avbestilling 10 dager før kursstart vil hele kursavgiften tilbakebetales.
0-10 dager vil vi kreve full kursavgift.
Ved et avbrutt kurs gis det ingen refusjon uansett årsak.

4. Andre forpliktelser for deltakere:
Deltakere er selv ansvarlig for at deres fysiske tilstand er tilstrekkelig for å delta på kurs.
Ingen bør delta på våre kurs hvis de har hjerteproblemer eller er gravide.
Instruktør må informeres om du bruker epipen, har pacemaker eller er diabetiker.
Deltakere må respektere og følge henvisninger gitt av instruktører i sammenheng med aktiviteter under hele oppholdet. Brudd på dette vil kunne medføre tapt rett til deltakelse på kurset.
Skade som blir påført utstyret vi anvender skal innrapporteres.
Ved grov uaktsomhet må deltaker selv dekke reparasjon eller nytt utstyr.